Mednarodna razvojna pomoč / Pomanjaj pisavo Poveaj pisavo NATISNI

Stalno predstavništvo
Republike Slovenije
pri Združenih narodih

630 Third Avenue, 20th Floor
New York, N.Y. 10017
USA

T: (+) 1 212 370 30 07
F: (+) 1 212 370 18 24
E: mny(at)gov.si

Veleposlanik - stalni predstavnik:
Nj. eksc. Andrej Logar

Mednarodno razvojno sodelovanje

Mednarodno razvojno sodelovanje ali uradna razvojna pomoč (official development assistance, ODA) je pomoč, ki jo dajejo razvite države v podporo gospodarskemu, družbenemu in političnemu razvoju držav v razvoju. Države donatorice skladno z razvojnimi cilji tisočletja in drugimi mednarodnimi zavezami prispevajo delež bruto nacionalnega dohodka za enakopravnejši in bolj uravnotežen svetovni razvoj.

Večplastni izzivi sodobnega časa, predvsem neugodne finančne in gospodarske razmere ter spoprijemanje s posledicami podnebnih sprememb, krepijo zavedanje mednarodne skupnosti o pomenu trajnostnega razvoja držav v razvoju. Razvojno sodelovanje je kot tako izraz solidarnosti in interesa razvitih držav. Posledice neenakopravnega in neuravnoteženega razvoja namreč ogrožajo mir, stabilnost in varnost v svetu.

Slovenija se po višini bruto nacionalnega dohodka na prebivalca uvršča med gospodarsko razvite države sveta in je od leta 2004 donatorica uradne razvojne pomoči. V skladu z Evropskim soglasjem o razvoju si prizadeva, da bi povečevala delež uradne razvojne pomoči, s čimer bi ta do leta 2015 dosegel raven 0,33 odstotka bruto nacionalnega dohodka. V letu 2009 so sredstva, namenjena mednarodnemu razvojnemu sodelovanju, znašala 51.266.839 evrov ali 0,15 odstotka bruto nacionalnega dohodka.