Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Stalno predstavništvo /Osebje /

Osebje stalnega predstavništva

Diplomatsko osebje: 

Ondina Blokar Drobič
Namestnica stalnega predstavnika
Tel: (1) 212 370 3007, ext. 12
ondina.blokar-drobic(at)gov.si

Petra Langerholc
Pooblaščena ministrica
Tel.: (1) 212 370 3007, ext. 13
petra.langerholc(at)gov.si

Martina Skok
Ministrica svetovalka
Tel.: (1) 212 370 3007, ext. 18
martina.skok(at)gov.si

Saša Jurečko
Prva sekretarka
Tel.: (1) 212 370 3007, ext. 19
sasa.jurecko(at)gov.si

Lidija Dravec
Tretja sekretarka
Tel.: (1) 212 370 3007, ext. 34
lidija.dravec(at)gov.si

 

Administrativno osebje: 

Mojca Kemperle
Vodja administrativne pisarne
Tel.: (1) 212 370 3007, ext. 15
mojca.kemperle(at)gov.si

Leah Gomez
Tajnica
Tel.: (1) 212 370 3007, ext. 11
leah.gomez(at)gov.si

Anna Bautista
Receptorka 
Tel.: (1) 212 370 3007, ext. 10
anna-dominique.bautista(at)gov.si