Ministrstvo za zunanje zadeve

Poslanstvo Ministrstva za zunanje zadeve je izvajanje zunanje politike in opravljanje nalog, določenih z Zakonom o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/2001) in z drugimi predpisi in akti. S svojimi strokovnimi stališči Ministrstvo sodeluje pri načrtovanju, postopkih in pripravah za oblikovanje zunanje politike RS ter pri sprejemanju stališč Državnega zbora RS in Vlade RS.

Ministrstvo zastopa Republiko Slovenijo pri drugih državah in mednarodnih organizacijah, spremlja mednarodne politične in gospodarske odnose razvija odnose RS z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami, se pogaja s tujimi državami in mednarodnimi organizacijami, predlaga mednarodne pogodbe za ratifikacijo, za njihovo evidenco in hrambo, spodbuja in koordinira sodelovanje s tujino na političnem, gospodarskem, prosvetnem, kulturnem in na znanstveno-tehničnem področju, pa tudi na drugih področjih, posveča posebno skrb varovanju interesov Republike Slovenije in njenih državljanov ter pravnih oseb v tujini, skrbi za slovenske manjšine v sosednjih državah in za Slovence po svetu.

Spletna stran Ministrstva za zunanje zadeve >>>

test>>>